Általános Szerződési Feltételek

SZABÁLYZAT

Általános Szerződési Feltételek:
Amennyiben a bevandorlas.eu oldalaira bejegyzést, apróhirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez el, illetve helyeztet el, elfogadja jelen szabályzatunkat, valamint köteles tartania magát Általános Szerződési Feltételeinkhez.

A bejegyzés, hirdetés feladásához nem szükséges regisztráció.

A bevandorlas.eu nem vállal felelősséget

 • az oldalakon elhelyezett bejegyzések, apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért,
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában,
 • a működés teljes leállásából, illetve leállításából, azok változásából eredő esetleges károkért,
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Képfeltöltés:

 • Pornográf, szexuális szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve felkínáló, erőszakot sugalló vagy egyéb nyomdafestéket nem tűrő tartalmú képeket nem áll módunkban elfogadni. Ezek a bejegyzések, hirdetések törlésre kerülnek.

A bevandorlas.eu szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a bejegyzésben, hirdetésben megjelenő szöveg közzétételéhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást. A bejegyzésben, hirdetésben megjelenő szöveg nem sérti más, harmadik személy személyiségi jogait. Más, harmadik személynek nincsen olyan kegyeleti, vagy személyes adatvédelmi joga, szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza, vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.
Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó objektív felelősséggel tartozik a bevandorlas.eu-val szemben és köteles megtéríteni az bevandorlas.eu kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

Változtatás, szabálytalan bejegyzések, hirdetések törlése:

Alapelvünk: A bevandorlas.eu portálon nem szabad olyat (közzé)tenni, amit a valós életben sem szabad.
A bevandorlas.eu tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás, valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

Fenntartjuk a jogot a bejegyzések, hirdetések, reklámok és egyéb, a bevandorlas.eu oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

 • ellenkezik a bevandorlas.eu szabályzatával,
 • megtévesztő információt tartalmaz,
 • jogsértést valósít meg,
 • ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan az esetleges hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.

Olyan tartalom szerepel a bejegyzésben, hirdetésben, amely:

 • nem a rovat jellegének megfelelő,
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogokat, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
 • erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz,
 • félelemérzetet kelt,
 • gyermek- és fiatalkorúaknak szól, ugyanakkor fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, különösen ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be,
 • pornográf,
 • szexuális szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve reklámoz,
 • indokolatlanul hiányos tartalmú, vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz,
 • megítélésünk szerint árthat a bevandorlas.eu portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak.

A bevandorlas.eu jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző bejegyzéseket, hirdetéseket törölje, illetve a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.
Az üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatási díj bevezetésére, és annak módosítására.
Más internetes ajánlatok reklámozása nem kívánatos.
A bevandorlas.eu jogában áll a fenti szabályok megsértőit korlátozni a felhasználói jogaiban. Az eltiltást azonban, eltekintve a nagyon extrém esetektől, figyelmeztetés előzi meg, s csak azután alkalmazza az adminisztrátor a szankciókat.
A bevandorlas.eu szerkesztőségének, indokolt esetben (pl. feltételezett bűncselekmény feltárása érdekében) joga van a felettes szervei, illetve hatóságai részére a felhasználók adatait átadni.
A bevandorlas.eu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
A bevandorlas.eu fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Fenti feltételeket szabályozhatja, illetve felülírhatja bármely egyedi, kétoldalú, írásos szerződés, melyet a felek aláírásukkal cégszerűen hitelesítenek.

A bevandorlas.eu oldal felelős üzemeltetője:

Quick Store Ügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1133 Budapest, Pannónia u. 112.
Adószám: 28659916-2-41
Telefon: +36 (20) 941 6683
Telefax: +36 (1) 789 0846
E-mail: admin@bevandorlas.eu
Bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000051-37430003
Cégjegyzékszám: 01-06-514162
Céget Bejegyző Bíróság Neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Hatósági engedély:
Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal
1139 Budapest, Béke tér 1.

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.
Telefon: +36 (24) 886 491